اولین دوره برگزاری کلاسهای غیرحضوری دانش زبان استاد عطایی

  • اول اردیبهشت ۹۸

اولین دوره کلاسهای غیرحضوری دانش زبان استاد عطایی در تاریخ اول اردیبهشت سال ۱۳۹۸ برگزار شد.

اول اردیبهشت ۹۸
اول آذر ۹۸

کلاس VIP

  • اول آذر ۹۸

کلاسهای دانش زبان VIP در آذر ماه ۹۸ به مدرسه مجازی عطایی آنلاین اضافه شدند. این دوره ها محدودیت زمانی که دوره های عمومی داشتند را حذف و کیفیت بالاتری به زبان آموزان ارایه دادند.

عدم برگزاری دوره های حضوری بعلت شیوع بیماری کووید ۱۹

  • بهمن ماه ۹۸

از بهمن ماه ۹۸ دوره های حضوری دانش زبان استاد عطایی بعلت شیوع بیماری کرونا پایان گرفت و تمامی زبان آموزان به کلاسهای غیرحضوری دانش زبان منتقل شدند.

بهمن ماه ۹۸
دی ماه ۹۹

دوره های دانش زبان خودآموز

  • دی ماه ۹۹

با درخواست بسیاری از زبان آموزان دوره های خودآموز دانش زبان با حذف انجام پروژه به مدرسه مجازی عطایی آنلاین اضافه شد.

دوازدهمین دوره و آخرین دوره عمومی دانش زبان

  • دوم خرداد ۱۴۰۰

در تاریخ دوم خرداد ۱۴۰۰ دوازدهمین دوره دانش زبان عمومی برگزار شد. این دوره بعنوان آخرین دوره از دوره های عمومی پایانی بر برگزاری دوره های عمومی دانش زبان بود.

دوم خرداد ۱۴۰۰
۸ تیر ۱۴۰۰

حذف دوره های عمومی دانش زبان

  • ۸ تیر ۱۴۰۰

 محدودیت زمانی در دوره های دانش زبان عمومی باعث پایین آمدن راندمان کلاسهای دانش زبان عمومی بود و برعکس دوره های VIP که محدودیت زمانی نداشتند به زبان آموزان کمک بیشتری میکردند تا زبان آموزان کیفیت بالاتری در کلاسها داشته باشند. 

در تاریخ ۸ تیرماه ثبت نام دوره های دانش زبان عمومی متوقف و دوره های VIP و خودآموز گزینه های اصلی کلاسهای دانش زبان در سایت مدرسه مجازی عطایی آنلاین هستند.

دوره خودآموز تلفظ انگلیسی

  • ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۰

دوره خودآموز تلفظ انگلیسی یک دوره مکمل برای دوره خودآموز مبتدی میباشد که هدف آن آموزش تلفظ حروف زبان انگلیسی بصورت کامل به زبان آموزان سطح مبتدی میباشد. این دوره در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ به مدرسه مجازی عطایی آنلاین اضافه شد.

۱۰ تیر ماه ۱۴۰۰
۱۵ تیر ۱۴۰۰

دوره مکالمات تلفنی انگلیسی

  • ۱۵ تیر ۱۴۰۰

در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ دوره خودآموز مکالمات تلفنی انگلیسی به مدرسه مجازی عطایی آنلاین اضافه شد. این دوره فوق العاده به زبان آموزان کمک میکند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن تکنیک های مکالمات تلفنی انگلیسی را یاد بگیرند.

دوره رایگان تفاوت ها در انگلیسی

  • ۲۰ تیر ۱۴۰۰

در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ دوره رایگان تفاوت ها در انگلیسی به مدرسه مجازی عطایی آنلاین اضافه شد.

این دوره لغت تاکید بر تفاوت بین کلمات در انگلیسی دارد تا زبان آموزان بتوانند جای درست استفاده از کلمات را یاد بگیرند.

۲۰ تیر ۱۴۰۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰

دوره رایگان کلماتی که تا حالا نشنیدید

  • ۲۲ تیر ۱۴۰۰

دوره کلماتی که تا حالا نشنیدید بصورت رایگان برای زبان آموزان در مدرسه مجازی عطایی آنلاین در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۰ اضافه شد. 

رسالت این دوره آموزش لغاتی هست که معمولا انگلیسی زبان ها در موقعیت های واقعی استفاده میکنند ولی زبان آموزان بعلت نبودن در این موقعیت ها آن ها را یاد نمیگیرند.