مرحله اول ثبت نام شما انجام شد

با تشکر از ثبت نام شما...

حالا با ورود به قسمت کلاسهای من میتونید کلاس خودتون رو شروع کنید.

اطلاعات شما در سیستم ثبت شده و جهت تکمیل ثبت نام (در ۲۴ ساعت آینده) لطفا مبلغ شهریه (فاکتور در قسمت پایین) را به شماره کارت 5022291318926217 یا شماره شبا:

IR140570037380015893474101

به نام خانم الهام شریفی واریز نمایید و شماره پیگیری (تصویر فیش) را به شماره 09193953865 در واتسپ یا تلگرام ارسال نمایید تا در اسرع وقت ثبت نام شما تکمیل شود. دسترسی شما به کلاس پس از تایید پرداخت باز خواهد شد.

Sorry, trouble retrieving order receipt.