کلاس آنلاین زبان انگلیسی

کلاس دانش زبان ۱

شروع: 4 اذر 98

کلاس آنلاین دانش زبان ۲ استاد عطایی

کلاس دانش زبان 2

شروع: ۴ آذر 98

کلاس دانش زبان 3

شروع: ۷ آبان 98

کلاس دانش زبان ۴

شروع: 1 آبان 98

کلاس آنلاین زبان انگلیسی

کلاس دانش زبان 1 تیر ۹۸

شروع: ۱ مهر 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس دانش زبان ۳ شهریور ۹۸

شروع: 6 شهریور 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس آنلاین دانش زبان ۲ استاد عطایی

کلاس دانش زبان 2 شهریور ۹۸

شروع: ۴ شهریور 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس آنلاین زبان انگلیسی

کلاس دانش زبان 1 تیر ۹۸

شروع: 3 تیرماه 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس آنلاین دانش زبان ۲ استاد عطایی

کلاس دانش زبان 2 تیر ۹۸

شروع: 4 تیرماه 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس آنلاین زبان انگلیسی

کلاس دانش زبان 1 اردیبهشت ۹۸

شروع: 1 اردیبهشت 98

پایان مهلت ثبت نام

آموزش مبتدی انگلیسی

کلاس خودآموز مبتدی انگلیسی

شروع: به محض ثبت نام