دوره های دانش زبان

این دوره ها بصورت تعاملی هستند و دروس هفته به هفته ضبط شده و استاد و دانشجو همیشه در تعامل هستند.

تکمیل ظرفیت
کلاس آنلاین زبان انگلیسی

دانش زبانی ۱

ورود

تیر ماه ۹۸
کلاس آنلاین دانش زبان ۲ استاد عطایی

دانش زبانی ۲

ورود

کلاس آنلاین زبان انگلیسی

دانش زبانی 1 تیرماه ۹۸

ورود

 

دوره های خودآموز

این دوره ها بصورت خودآموز هستند و تعاملی با استاد وجود ندارد.

خودآموز
آموزش مبتدی انگلیسی

آموزش مبتدی انگلیسی

ورود