تمام کلاسها 15

کلاس دانش زبان ۱

شروع: 1 مهر ۹۹

تمام کلاسها 16

کلاس دانش زبان 2

شروع: ۱ آذر ۹۹

تمام کلاسها 17

کلاس دانش زبان 3

شروع: ۵ آبان ۹۹

تمام کلاسها 18

کلاس دانش زبان ۴

شروع: ۵ آبان ۹۹

آموزش مبتدی انگلیسی

کلاس خودآموز مبتدی انگلیسی

شروع: به محض ثبت نام

آرشیو کلاسهایی که تا به حال برگزار شدن

 • دانش زبان ۴ تیر ۹۹
 • دانش زبان ۳ تیر ۹۹
 • دانش زبان ۲ تیر ۹۹
 • دانش زبان ۱ تیر ۹۹
 • دانش زبان ۳ اردیبهشت ۹۹
 • دانش زبان ۲ اردیبهشت ۹۹
 • دانش زبان ۱ اردیبهشت ۹۹
 • دانش زبان ۴ بهمن ۹۸
 • دانش زبان ۲ بهمن ۹۸
 • دانش زبان ۱ بهمن ۹۸
 • دانش زبان ۴ آذر ۹۸
 • دانش زبان ۳ آذر ۹۸
 • دانش زبان ۱ آذر ۹۸
 • دانش زبان ۴ آبان ۹۸
 • دانش زبان ۳ آبان ۹۸
 • دانش زبان ۳ مهر ۹۸
 • دانش زبان ۱ مهر ۹۸
 • دانش زبان ۳ شهریور
 • دانش زبان ۲ شهریور ۹۸
 • دانش زبان ۲ تیر ماه ۹۸
 • دانش زبان ۱ تیر ماه ۹۸
 • دانش زبان ۱ اردیبهشت ۹۸

با ثبت نام در کلاس دانش زبان VIP استاد عطایی به محض ثبت نام کلاس شما شروع خواهد شد و سرعت پیشرفت کلاس دست خود شماست. اطلاعات بیشتر درباره کلاس دانش زبان VIP با کلیک در اینجا.

تمام کلاسها 19

کلاس دانش زبان ۱ - VIP

شهریه: ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
شروع: به محض ثبت نام

تمام کلاسها 20

کلاس دانش زبان 2 - VIP

شهریه: ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان
شروع: پس از تکمیل کلاس دانش زبان ۱

تمام کلاسها 21

کلاس دانش زبان 3 - VIP

شهریه: ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان
شروع: به محض ثبت نام

تمام کلاسها 22

کلاس دانش زبان ۴ - VIP

شهریه: ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان
شروع: به محض تکمیل کلاس دانش
زبان ۳

تخفیف ویژه
با ثبت نام یکجا در تمامی کلاسها

۱ میلیون تومان تخفیف بگیرید

۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان