کلاس دانش زبان ۱

شروع: ۶ بهمن 98

کلاس دانش زبان 2

شروع: ۷ بهمن 98

کلاس دانش زبان 3

شروع: بهمن 98

کلاس دانش زبان ۴

شروع: دی ماه 98

آموزش مبتدی انگلیسی

کلاس خودآموز مبتدی انگلیسی

شروع: به محض ثبت نام

کلاس دانش زبان ۱ آذر ۹۸

شروع: ۴ اذر 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس دانش زبان ۴ آبان ۹۸

شروع: ۸ آبان 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس دانش زبان 3 آبان ۹۸

شروع: ۷ آبان 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس دانش زبان 1 تیر ۹۸

شروع: ۱ مهر 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس دانش زبان ۳ شهریور ۹۸

شروع: 6 شهریور 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس دانش زبان 2 شهریور ۹۸

شروع: ۴ شهریور 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس دانش زبان 1 تیر ۹۸

شروع: 3 تیرماه 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس دانش زبان 2 تیر ۹۸

شروع: 4 تیرماه 98

پایان مهلت ثبت نام

کلاس دانش زبان 1 اردیبهشت ۹۸

شروع: 1 اردیبهشت 98

پایان مهلت ثبت نام

با ثبت نام در کلاس دانش زبان VIP استاد عطایی به محض ثبت نام کلاس شما شروع خواهد شد و سرعت پیشرفت کلاس دست خود شماست. اطلاعات بیشتر درباره کلاس دانش زبان VIP با کلیک در اینجا.

کلاس دانش زبان ۱ - VIP

شهریه: ۱ میلیون تومان
شروع: به محض ثبت نام

کلاس دانش زبان 2 - VIP

شهریه: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
شروع: پس از تکمیل کلاس دانش زبان ۱

کلاس دانش زبان 3 - VIP

شهریه: ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
شروع: به محض ثبت نام

کلاس دانش زبان ۴ - VIP

شهریه: ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
شروع: به محض تکمیل کلاس دانش
زبان ۳

تخفیف ویژه
با ثبت نام یکجا در تمامی کلاسها

۱ میلیون تومان تخفیف بگیرید

۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان