کلاس های مکمل دوره های دانش زبان استاد عطایی

کلاس آنلاین آموزش لغت انگلیسی

دوره دانش لغت انگلیسی ۱

کامل ترین دوره آموزش لغات محاوره ای انگلیسی در دنیا

0 زبان آموز
شهریه: ۵۵۰ هزار تومان
کلاس های مکمل 7

آموزش تلفظ حروف انگلیسی

یادگیری تلفظ صحیح حروف انگلیسی

0 زبان آموز
شهریه: 65 هزار تومان
کلاس های مکمل 8

مکالمات تلفنی انگلیسی

کامل ترین دوره یادگیری مکالمات تلفنی انگلیسی

0 زبان آموز
شهریه: 99 هزار تومان
کلاس های مکمل 9

کاربرد حروف تعیین انگلیسی

یادگیری نحوه استفاده از A و The و Ø در انگلیسی

0 زبان آموز
شهریه: رایگان