ترم های اصلی سیستم دانش زبان استاد عطایی

همه زبان آموزان میبایست از دوره دانش زبان ۱ شروع کنند و بعد به ترتیب در دوره های دانش زبان ۲ الی ۴ شرکت کنند. تنها کسانی که در سطح مبتدی قرار دارند میبایست در ابتدا از دوره خودآموز مبتدی (در قسمت دوره های مکمل) شروع کنند.

کلاس های مکمل 15

دوره دانش زبان ۱

ترم اول از سیستم آنالیزی استاد عطایی

شهریه: ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
کلاس های مکمل 16

دوره دانش زبان ۲

ترم دوم از سیستم آنالیزی استاد عطایی

شهریه: ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
کلاس های مکمل 17

دوره دانش زبان ۳

ترم سوم از سیستم آنالیزی استاد عطایی

شهریه: ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
کلاس های مکمل 18

دوره دانش زبان ۴

ترم چهارم از سیستم آنالیزی استاد عطایی

شهریه: ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

دوره های مکمل کلاسهای دانش زبان استاد عطایی

دوره های پایین مکمل دوره های دانش زبان استاد عطایی هستند و انتخابی. هر کدام از این دوره ها بصورت تخصصی روی یکی از قسمت های زبان تمرکز میکند و باعث تقویت آن بخش از زبان انگلیسی زبان آموز میشود. این دوره ها بصورت خودآموز هستند.

آموزش مبتدی انگلیسی

آموزش مبتدی انگلیسی

ترم مبتدی زبان انگلیسی برای کسانی که پایه ضعیف دارند

شهریه: ۲۵۰ هزار تومان
کلاس های مکمل 19

آموزش تلفظ حروف انگلیسی

یادگیری تلفظ صحیح حروف انگلیسی

شهریه: 65 هزار تومان
کلاس های مکمل 20

مکالمات تلفنی انگلیسی

کامل ترین دوره یادگیری مکالمات تلفنی انگلیسی

شهریه: 99 هزار تومان
کلاس های مکمل 21

کاربرد حروف تعیین انگلیسی

یادگیری نحوه استفاده از A و The و Ø در انگلیسی

شهریه: رایگان
کلاس آنلاین آموزش لغت انگلیسی

دوره دانش لغت انگلیسی ۱

کامل ترین دوره آموزش لغات محاوره ای انگلیسی در دنیا

شهریه: ۵۵۰ هزار تومان