دانش زبان ۳ VIP - خودآموز 2

دانش زبان ۳ VIP – خودآموز

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
شهریه
Closed
Get Started
This course is currently closed

به کلاس دانش زبان ۳ خودآموز خوش آمدید.

این دوره کاملا متفاوت با دوره های دانش زبان ۱ و ۲ است و قصد ما از آموزش این مطالب یادگیری محاوره انگلیسی میباشد.

در این دوره به آموزش مودالهای زبان انگلیسی میپردازیم. مودالها مفهوم جمله را کمی تغییر داده و مفهوم متفاوتی به آن اضافه میکند.

برای دسترسی به این دوره باید دوره های دانش زبان ۱ و ۲ را تکمیل کرده باشید و تسلط خوبی روی مطالب آن دوره داشته باشید.