دانش زبان ۴ VIP - خودآموز 2

دانش زبان ۴ VIP – خودآموز

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
شهریه
Closed
Get Started
This course is currently closed

به کلاس دانش زبان ۴ خودآموز خوش آمدید.

در این دوره بُعد غیرواقعی و همینطور شرط های انگلیسی رو یاد میگیریم.