زمان های پیشرفته انگلیسی

آموزش زمان های انگلیسی (پیشرفته)

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
شهریه
Closed
شروع کنید
This course is currently closed

به دوره زمان های پیشرفته انگلیسی خوش آمدید.

این دوره مکمل دوره زمان های مقدماتی انگلیسی هست و توصیه میشه که پیش از شروع این دوره، دوره زمان های مقدماتی رو بصورت کامل گذرونده باشید.