شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی

کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی به ۲ شکل عمومی و VIP ارایه میشوند که در این قسمت میتونید هزینه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی رو مشاهده بفرمایید.

شهریه کلاس آنلاین دانش زبان عمومی استاد عطایی

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 1

دانش زبان ۱

هدف این دوره: حذف اولیه تفکر فارسی و یادگیری تکنیک های بی نظیر و فوق العاده و تبدیل اولیه انگلیسی ساده و ترجمه شده به انگلیسی متنوع و صحیح و بدون تفکر فارسی
پیش نیاز: ندارد

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 2

دانش زبان 2

هدف این دوره: حذف کامل تفکر فارسی و یادگیری مطالب و تکنیک های بسیار پیشرفته برای درک بسیار بهتر انگلیسی و مکالمه پیشرفته با استفاده از بهترین ساختارهای انگلیسی
پیش نیاز: دانش زبان ۱

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 3

دانش زبان 3

هدف این دوره: یادگیری پیشرفته ترین ساختارهای محاوره ای و تحلیل موقعیت و درک عمیق زبان انگلیسی و پیدا کردن قدرت مکالمه بی نظیر مطالبی که اکثر اساتید زبان نیز از آنها بی خبر هستند!
پیش نیاز:‌ دانش زبان ۲

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 4

دانش زبان 4

هدف این دوره: آموزش بُعد غیرواقعی زبان انگلیسی و یادگیری کامل بیش از ۲۰ مدل غیرواقعی مکالمه و تکمیل دانش زبان انگلیسی در پیشرفته ترین حالت ممکن برای انجام هر نوع مکالمه در هر موضوع به طبیعی ترین شکل ممکن.
پیش نیاز: دانش زبان ۳

شهریه کلاس آنلاین دانش زبان VIP استاد عطایی

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 5

دانش زبان ۱ - VIP

هدف این دوره: حذف اولیه تفکر فارسی و یادگیری تکنیک های بی نظیر و فوق العاده و تبدیل اولیه انگلیسی ساده و ترجمه شده به انگلیسی متنوع و صحیح و بدون تفکر فارسی
پیش نیاز: ندارد

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 6

دانش زبان 2 - VIP

هدف این دوره: حذف کامل تفکر فارسی و یادگیری مطالب و تکنیک های بسیار پیشرفته برای درک بسیار بهتر انگلیسی و مکالمه پیشرفته با استفاده از بهترین ساختارهای انگلیسی
پیش نیاز: دانش زبان ۱

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 7

دانش زبان 3 - VIP

هدف این دوره: یادگیری پیشرفته ترین ساختارهای محاوره ای و تحلیل موقعیت و درک عمیق زبان انگلیسی و پیدا کردن قدرت مکالمه بی نظیر مطالبی که اکثر اساتید زبان نیز از آنها بی خبر هستند!
پیش نیاز:‌ ندارد

شهریه کلاس آنلاین زبان انگلیسی استاد عطایی 8

دانش زبان 4 - VIP

هدف این دوره: آموزش بُعد غیرواقعی زبان انگلیسی و یادگیری کامل بیش از ۲۰ مدل غیرواقعی مکالمه و تکمیل دانش زبان انگلیسی در پیشرفته ترین حالت ممکن برای انجام هر نوع مکالمه در هر موضوع به طبیعی ترین شکل ممکن.
پیش نیاز: دانش زبان ۳

توضیحات مهم:

بعلت سبک خاص آموزش زبان انگلیسی استاد عطایی و با توجه به اینکه مطالب کلاس دانش زبان در هیچ آموزشگاه و توسط هیچ استاد دیگری تدریس نمیشود، ۹۰ درصد از زبان آموزان با هر دانش زبانی میتوانند از کلاس دانش زبان ۱ شروع کنند. 

اما

در صورتی که سطح زبان شما مبتدی است و قادر به جمله سازی اولیه هم نیستید توصیه ما شرکت در کلاس خودآموز مبتدی انگلیسی با کلیک در این قسمت هست و سپس ثبت نام در کلاس دانش زبان ۱

همین حالا در بهترین دوره غیرحضوری زبان انگلیسی ایران ثبت نام کنید.