تاکید در انگلیسی

در کلاس دانش زبان شما یاد میگیرید که چطور جملات استاندارد انگلیسی رو بسازید و تفکر فارسی رو حذف کنید و بتونید به انگلیسی فکر کنید. این به شما کمک میکنه که ساختارها رو دقیقا مثل یک انگلیسی زبان یا یک native بیان کنید. 

انگلیسی زبان ها عادت به غلو کردن و تاکید کردن روی کلمات مختلف دارند و در این کلاس رایگان قصد دارم شما رو با این کلمات، اصطلاحات و ساختارها آشنا کنم تا شما هم بتونید مثل یک انگلیسی زبان تاکید کنید.

این دوره مسلما تاثیر فوق العاده ای روی درک و مکالمه شما خواهد داشت.

به رایگان در این دوره ثبت نام کنید