درک کلمات انگلیسی جدید بدون ترجمه فارسی

درک کلمات انگلیسی جدید بدون ترجمه فارسی

خیلی از ما وقتی به یک لغت جدید برخورد میکنیم سریع میریم سراغ دیکشنری های انگلیسی به فارسی یا دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی ولی با اینکه این روش اکثر اوقات جواب نمیده ولی تا همین چند سال گذشته تنها راه همین بود. اما در این مدت همه چیز عوض شده و راه های خیلی […]