شرایط و مقررات

مدرسه مجازی زبان انگلیسی عطایی آنلاین یک آموزشگاه مجازی برای آموزش زبان انگلیسی بصورت غیرحضوری میباشد. ثبت نام شما کاربر محترم در مدرسه مجازی زبان انگلیسی عطایی آنلاین به معنای پذیرفتن شرایط و مقررات استفاده از مدرسه مجازی زبان انگلیسی عطایی آنلاین میباشد:

 

  • هر کاربر تنها خود میتواند از مطالب کلاس ثبت نام شده استفاده نموده و حق به اشتراک گذاری اکانت خود را نخواهد داشت. مدرسه مجازی عطایی آنلاین حق مسدود IP های متخلف و قطع دسترسی به کلاسها را برای خود محفوظ میدارد.
  • کاربران مجاز به استفاده بیش از اندازه از منابع و زیرساخت های مدرسه مجازی زبان انگلیسی عطایی آنلاین نبوده و همچنین اجازه در اختیار گذاشت اطلاعات حساب کاربری و یا فروش آن به شخص دیگری را ندارند.
  • کپی برداری از نام، لوگو، محتوا، کلاسها، مطالب و ایده های مدرسه مجازی زبان انگلیسی عطایی آنلاین ممنوع بوده و در صورت مشاهده پیگیری قانونی خواهد شد.

  • مسئولیت عدم نگهداری از اطلاعات حساب کاربری و سرویس برعهده خود کاربر میباشد و همچنین کاربر موظف است در صورت دسترسی غیرمجاز مدرسه مجازی زبان انگلیسی عطایی آنلاین را مطلع سازد.

  • پس از پرداخت هزینه توسط کاربر در صورت استفاده از امکانات سایت و یا حتی استفاده نکردن از امکانات مدرسه مجازی زبان انگلیسی عطایی آنلاین امکان عودت وجه وجود نخواهد داشت.

  • مدرسه مجازی زبان انگلیسی عطایی آنلاین این حق را برای خود محفوظ می داند که تغییرات را در قیمت ارائه سرویس ها، قوانین و یا در برخی موارد سرویس دهی داشته باشد.

  • پس از ثبت نام در سایت کاربر بعنوان شخص حقیقی قوانین و مقررات را پذیرفته و میبایست طبق آن عمل کرده و در صورت هرگونه فعالیت در خلاف قوانین و مقررات مدرسه مجازی زبان انگلیسی عطایی آنلاین حساب کاربری وی غیرفعال و در صورت نیاز به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد
  • مثل تمام سایت های اینترنتی قطعی سیستم، در دسترس نبودن یا کندی سیستم غیرقابل اجتناب میباشد و مدرسه مجازی زبان انگلیسی عطایی آنلاین همواره در تلاش برای ارایه بهترین سرویس میباشد ولی این موضوع در ۱۰۰ درصد از مواقع امکان پذیر نیست.

  • زبان آموزان ملزم به رعایت قوانین هر کلاس میباشد و این قوانین به هیچ عنوان برای هیچ شخص قابل تغییر نیست.