پرداخت شما با موفقیت انجام شده و تنها یک قدم دیگه نیاز هست اونم اینه که اطلاعات خودتون رو برای ما ارسال کنید تا ارتقای اکانت شما انجام بشه.